GCS چیست ؟

GCS چیست ؟

GCS مخفف و یا کلمه اختصاری می باشد که از glasgow coma scale به دست می آید و به معیار کمای گلاسکو معروف می باشد.  GCS معیاری برای شدت ضربه و یا آسیب وارد شده به مغز است. این ضربه و یا آسیب ها باعث اختلال در عملکرد مغز می شوند. در واقع کمای گلاسکو معیاری برای سنجش سطوح هوشیاری فرد است.

چگونگی ارزیابی به روش جی سی اس:

ارزیابی سطح هوشیاری با استفاده از GCS بر سه پایه استوار است. در واقع GCS بر سه پایه چشمی، حرکتی و کلامی استوار می باشد. پاسخ چشمی در معیار کمای گلاسکو دارای ۴ نمره، پاسخ کلامی دارای ۵ نمره و پاسخ حرکتی دارای ۶ نمره می باشد. تعیین نمره در هر یک از پاسخ ها متفاوت است. مثلاً :

  1. پاسخ چشمی در GCS شامل باز کردن و یا باز بودن چشم می باشد. نمره ۴ در پاسخ چشمی به حالتی داده می شود که چشم ها به خودی خود باز باشند. نمره ۳ به حالتی داده می شود که چشم ها به خودی خود باز نمی باشند، در این صورت وقتی که با بیمار حرف زده شود، بیمار چشم های خود را باز می کند. نمره ۲ هنگامی در نظر گرفته می شود که چشم های بیمار بر اثر درد باز شود. در واقع چشم های بیمار نسبت به درد واکنش نشان می دهد. نمره ۱ هنگامی در نظر گرفته می شود که چشم بیمار نسبت به هیچ چیز واکنش نشان ندهد.
  2. پاسخ کلامی در GCS شامل ۵ نمره و یا ۵ کلاس است. به این صورت که نمره ۵ هنگامی در نظر گرفته می شود که بیمار حرف می زند و نسبت به مکان، زمان و همچنین شخص کاملا آگاه است. نمره ۴ هنگامی در نظر گرفته می شود که بیمار با این که حرف می زند اما کاملا گیج است و نسبت به زمان و مکان و شخص آگاه نیست. نمره ۳ برای بیماری که حرف می زند اما کلمات نامناسب به کار می برد در نظر گرفته می شود. هنگامی که بیمار کلمات نامفهوم و غیر قابل فهم را به زبان می آورد از نمره ۲ استفاده می شود. نمره ۱ هم برای بیمارانی در نظر گرفته می شود که قادر به پاسخ کلامی نمی باشند.
  3. اما نحوه ارزیابی هوشیاری در پاسخ حرکتی GCS شامل ۶ کلاس و یا نمره است. نمره ۶ مربوط به بیمارانی می باشد که قادر به انجام دستورات و فرمان ها هستند. نمره ۵ به بیمارانی که محل درد و یا عارضه را مشخص می کنند، داده می شود. نمره ۴ مخصوص افرادی می باشد که خود را از تحریک کننده های دردآور دور می کند. نمره ۳ مربوط به بیمارانی می باشد که در مقابل تحرکات دردآور واکنش نشان می دهد و اندام تحریک شده را تکان می دهد. بیمارانی که در برابر تحریکات دردآور اندام خود را باز می کنند نمره ۲ داده می شود و به بیماری که هیچ واکنشی نشان نمی دهند نمره ۱ داده می شود.
برچسب‌ها: بدون برچسب
0

یک دیدگاه بنویسید

* آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.